Regulamin

null R e g u l a m i n __ S k l e p u


Złożenie zamówienia poprzez sklep www.stolmet.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Jako sprzedawcę określa się:
PPHU STOLMET Sp.J z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ul.Zjednoczenia 18 b

Zakupy bezpośrednie można dokonać tylko na produktach gdzie umieszczona jest cena, na pozostałych produktach można zadać pytanie dotyczące chęci zakupu z podanymi ilościami i nasza obsługa sklepu odeśle w jak najpilniejszym czasie odpowiedź z naszą ofertą.
1.) Zamówienia przyjmowane są poprzez strony www.stolmet.pl.
2.) Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim
3.) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności oraz sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.
4.) Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.stolmet.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena widniejąca obok produktu jest wiążąca tylko pofakcie potwierdzenia przez obsługę sklepu złożenia zamówienia przez klienta.
5.) PPHU STOLMET zastrzega sobie prawo zmian cen towarów znajdujących się w ofercie, a także wprowadzania lub wycofywania produktów z oferty oraz prawo do przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu www.stolmet.pl.
6.) Po rejestracji, jak również po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość email z treścią zawierającą link potwierdzenia rejestracji bądź zamówienia. Kliknięcie na link powoduje zatwierdzenie rejestracji bądź zamówienia.
7.) Każde zamówienie jest potwierdzane w załączniku fakturą PRO-FORMA, jeśli klient wyraźnie nie zaznaczy formy dokument paragon/faktura otrzyma automatycznie paragon.
8.) Zamówienie wchodzi w tryb realizacji dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za fakturę pro-forma. Po 7 dniach od dnia zamówienia w przypadku braku wpłaty na konto firmy zamówienie jest anulowane.
9.) Zamówienia można też składać mailowo po uzgodnieniu z obsługą firmy.

CZAS REALIZACJI I DOSTAWY ZAMÓWIENIA
1.) Kupujący są informowani o każdej zmianie statusu zamówienia pocztą elektroniczną na podany podczas zamawiania lub rejestracji adres email.
2.) W przypadku chwilowej bądź całkowitej niedostępności w magazynie lub u dostawców zamówionych towarów, klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i terminie realizacji za pośrednictwem poczty internetowej. W takiej sytuacji kupujący decyduje się na formę realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3.) PPHU STOLMET pozostawia sobie czas realizacji od 3-10 dni roboczych , chyba że danego produktu nie ma aktualnie w magazynie klient zostanie o czasie realizacji zamówienia poinfomowany pocztą elektroniczną.

ZWROTY TOWARÓW- Reklamacje
1.) Zwroty towarów ze względu na ich charakter (bardzo złożona struktura części elementów składowych) mogą odbywać się tylko za wcześniejszym uzgodnieniem z obsługą. Informujemy,że sprzedawane przez nas kosze, elementy oświetlenia czy mechanizmy składają się z bardzo wielu podzespołów lub elementów składowych i przyjęcie przez nas zwrotu towaru będzie możliwe tylko jeśli towar będzie kompletny. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia jeśli towar zwrócony będzie niekompletny.
Towary zwracane nie mogą nosić znamion używania i muszą być w opakowaniach oryginalnych
2.) Reklamacje przyjmowane są co do towarów, reklamacje dotyczące zniszczeń zgnieceń należy zgłosić u kuriera i żądać protokołu reklamacyjnego.
3.) Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny kupujący (będący Konsumentem) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia
Generalnie klient ma prawo zwrotu towaru nie podając przyczyny w terminie 10 dni. PPHU STOLMET zastrzego sobie prawo do odmowy przyjęcia jeśli towar był używany , jest rozpakowany , lub opakowanie jest zniszczone.
UWAGA !!!
Reklamowane produkty wcześniej zgłaszane i ustalone z obsługą do reklamacji będą rozpatrywane tylko i wyłącznie jeśli będą wysłane do nas w całości w opakowaniach producenta. Towary wysłane do nas niekompletne będą z zasady odrzucane.

FORMY PŁATNOŚCI
1.) Stosowane formy płatności :
- przedpłata na konto firmy Bank Pekao S.A o/Kalwaria Zeb
nr. 67 1240 4214 1111 0000 4663 565
2.) Gotówka w kasie firmy
3.) Pobranie (tylko dla stałych klientów)
4.) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem dotpay.pl.

DOSTAWY TOWARÓW - REKLAMACJE

Po zaksięgowaniu wpłaty , lub też w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem towar wysyłany jest firmą spedycyjną.
1.)
Ważne : Nasza firma nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku znisczenia towaru przy transporcie. Z naszego magazynu spedytor odbiera przesyłke zapakowaną i sprawdzaną trzykrotnie pod względem ilościowym jakościowym , wszelkie uszkodzenia opakowania lub zgniecenia kartonu koniecznie muszą być zgłoszone spedytorowi i należy żądać protokołu uszkodzenia przesyłki - tylko na tej podstawie możemy przystąpić do załatwienia reklamacji ilościowej i jakościowej. Bez tego protokołu nie uwzgledniamy reklamacji ilościowych i jakościowych

2.) Reklamacje przyjmowane są za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@stolmet.pl i są rozpatrywane w ustawowym terminie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.) Sklep internetowy www.stolmet.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, na przykład z powodu wadliwego działania sieci Internet lub wyczerpania się zapasów magazynowych dlatego też zamówienie otrzymuje formę prawną tylko i wyłącznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
2.) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.) Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez miejscowo i rzeczowo właściwe sądy dla siedziby firmy STOLMET.

Informujemy że stosujemy rabaty dla naszych klientów:

za kwotę powyżej 500 zł netto (brutto 615,00 zł) - rabat -3%
za kwotę powyżej 1000 zł netto (brutto 1230,00 zł)- rabat -5%
za kwote powyżej 2000 zł netto (brutto 2460,00 zł)- rabat - 8 %
powyżej rabaty indywidualne

lub rabaty są uzgadniane z obsługą sklepu
UWAGA ! produkty w promocji nie podlegają rabatom
Sklep internetowy Shoper.pl